GENEL CERRAHİ

 • Anal fissür, Fistül ameliyatı
 • Hemoroid Ameliyatı
 • Kıl dönmesi ameliyatı
 • Meme hastalıkları tanı ve tedavisi
 • Perianal hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

ENDOSKOPİ-KOLONOSKOPİ ÜNİTESİ

ENDOSKOPİ

Ucunda kamera olan 8-12 mm çapındaki kıvrılabilen bir alet ve sedasyon (anestezi) yardımı ile üst gastrointestinal sistem
denilen yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağının incelenmesine olanak veren işleme ENDOSKOPİ denir.

ENDOSKOPİ NE GİBİ DURUMLARDA YAPILIR ?

 • Özofagus (yemek borusu) ile ilgili problemler;
  • Yutma güçlüğü,
  • Katı ve sıvı gıdaları yutmada güçlük,
  • Ağrılı yutma,
  • Gıda maddelerinin yutulmasında takılma hissi
 • Mide ile ilgili problemler;
  • Tıbbi tedavi ile geçmeyen ekşime ve yanmalar,
  • Karnın üst kısmında şişkinlik, ağrı,
  • Tedaviye dirençli kansızlık (anemi),
  • Nedeni bilinmeyen ani ve hızlı kilo kayıpları
 • Kahve telvesi şeklinde veya kırmızı kan kusma,
 • Büyük abdest renginin katran renginde olması,
 • Ağza acı su gelmesi,
 • Nedeni bilinmeyen kusma...

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis